Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 24.novembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība".

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" mērķis ir novērst ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtības (turpmāk – kompensācijas kārtība) regulējuma praksē konstatētās nepilnības; pacientiem ar retām slimībām zāles turpmāk nodrošināt kompensācijas kārtības ietvarā, precizēt atsevišķas tiesību normas.

Plašāk par izsludināto noteikumu projektu tapportals.mk.gov.lv

Sabiedriskā apspriede organizēta šī gada 1.decembrī no plkst. 09:00-11:00 attālināti. Priekšlikumus par noteikumu projektu un pieteikties sabiedriskai apspriedei, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) iespējams līdz šī gada 24.novembrim uz e-pastu: kristine.sica@vm.gov.lv

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē