Sabiedriskai apspriedei nodota kārtība, kādā pacients būs tiesīgs lūgt kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādības radīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 7.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas (turpmāk - Ministru kabineta noteikumu projekts). Sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēta attālināti šī gada 9...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē