Sabiedriskā apspriede par narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu pārskatīšanu

Informējam, ka Eiropas Komisija šī gada 10. maijā ir uzsākusi sabiedrisko apspriedi par narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzību attiecībā uz to tirdzniecību starp Eiropas Savienību (ES) un trešām valstīm, kā arī uzraudzību ES un reglamentējošo tiesību aktu pārskatīšanu. Aicinājums iesniegt atsauksmes pieejams visās ES valodās. Iesaistītās puses ir aicinātas iesniegt atsauksmes līdz 2023. gada 7. jūnijam. Sabiedriskās apspriedes mērķis ir apkopot viedokļus par problēmu un pašreizējo tirgus situāciju, veidiem, kā samazināt narkotisko vielu prekursoru pieejamību nelikumīgu narkotisko vielu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē