#RiskaFaktors DROŠĪBA ŪDENĪ UN TĀ TUVUMĀ

13 gadīgs jaunietis, neizvērtējot, ka ūdens līmenis ir krities, ieleca ezerā ar galvu pa priekšu. Viņš atsitās pret ūdens gultni ar galvu un guva smagas, dzīvību apdraudošas traumas. Deviņgadīgs bērns slīka vietējā dīķī. Par laimi, tuvinieki pamanīja nelaimi, izvilka bērnu no ūdens, taču viņš neelpoja. Līdz pat mediķu brigādes ierašanās brīdim tuvinieki veica atdzīvināšanas pasākumus…

RISKA FAKTORS: Nepieskatīti bērni ūdenstilpju tuvumā, pārgalvība lecot ūdenī, risku neapzināšanās.

KO DER ATCERĒTIES?

  • Vienmēr pieskati bērnu ūdentilpju tuvumā. Pat īss mirklis bez uzraudzības var būt liktenīgs!

  • Ūdens tuvumā neatstāj pašus mazākos citu bērnu uzraudzībā – tā ir pieaugušo atbildība novērst situācijas, kas var apdraudēt bērna dzīvību. Arī vecākie bērni spēlējas, aizraujas un zaudē modrību. Pusaudži ne vienmēr apzinās situācijas bīstamību un spēs ātri reaģēt, ja notiks kas neparedzams.
  • Atgādini bērniem un jauniešiem, ka ūdenī nedrīkst lekt, jo īpaši ar galvu pa priekšu. Ūdens līmenis var būt nepietiekams, tajā var būt akmeņi, sanesti prāvāki zari vai lūzušu koku gabali vai citi priekšmeti pret kuriem var atsisties. Traumas šajās situācijās būs smagas – no ratiņkrēslam līdz pat nāvei.
  • Stāsti, ka ūdenī nedrīkst izaicināt citus jauniešus, piemēram, pārpeldēt ezeru utt. Spēka zuduma vai krampju dēļ cilvēks var noslīkt.

Ja nelaime notikusi, zini, kā palīdzēt cilvēkam, kurš ir slīcis! Izlasi: https://www.nmpd.gov.lv/lv/sliksana


Šomēnes esam aizsākuši drošas vasaras padomu sēriju #RiskaFaktors, kur ik nedēļu līdz pat jūnija beigām NMPD mediķi atgādinās par bērnu drošību. Par drošu vasaru, bez nelaimēm!

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē