Rekomendācijas darba devējiem – rīcība un profilakse akūtas augšējo elpceļu infekcijas gadījumos, ieskaitot Covid-19

Šī ir pirmā ziema kopš pandēmijas sākuma, kad pilnībā atcelta obligātā sejas masku lietošana, mājas karantīna kontaktpersonām, kontaktpersonu apzināšana un ziņošana, kā arī nav vairs īpašu priekšrocību darba nespējas lapu jautājumos, ja esi saslimis ar Covid-19. Daudziem aizmirsies, kā īsti rīkoties situācijā, kad darba kolēģis paziņo par pozitīvu mājās veikta Covid-19 paštesta rezultātu, bet vakar vēl bijis darbā, kā rīkoties situācijā, ja kāds ģimenē slimo ar šo vīrusu, vai kas darāms, ja pašam parādās saslimšanas simptomi un tests uz Covid-19 ir pozitīvs.  

Svarīgi ir arī tas, ka Latvijā katras epidēmiskās sezonas laikā plaši izplatās ne tikai SARS-CoV-2 vīruss, bet arī citi akūtu augšējo elpceļu infekciju izraisītāji: gripas vīrusi, respiratori sincitiālais vīruss u.c., kuru profilakse arī ir svarīga darba vietās. 

Epidemioloģiskās drošības likuma 18. pantā ir noteikts personu pienākums nepakļaut citu cilvēku inficēšanās riskam un šo SPKC ieteikumu mērķis ir palīdzēt darba devējiem un nodarbinātajiem īstenot šo pienākumu un mazināt infekcijas izplatīšanās risku darba vietās un līdz ar to sabiedrībā kopumā. 

Ko darīt, ja esi saslimis ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, ieskaitot Covid-19? 

Pirmkārt, paliec mājās, neapmeklē publiskas vietas un sazinies ar savu ģimenes ārstu! Ja esi darbā un nejūties labi, vispareizāk ir rīkoties šādi: uzliec sejas masku, informē darba devēju un tad dodies mājās, lai pēc iespējas mazinātu risku inficēt kolēģus. 

Joprojām ir pieejami paštesti, kuri var palīdzēt konstatēt, ka slimību ir izraisījis SARS-CoV-2, nevis kāds cits sezonāls elpceļu vīruss vai baktērija. Veicot paštestu ir svarīgi rūpīgi ievērot lietošanas instrukciju. Testēšana laboratorijās ambulatorajiem pacientiem nav indicēta, izņemot atsevišķas situācijas, kad saslimusi grūtniece un šādu lēmumu pieņem ārsts. 

Ja esi saslimis, tad, neraugoties uz to, vai slimība ir Covid-19 vai kāda cita akūta augšējo elpceļu infekcija, mājās jāpaliek visu laiku, kamēr ir akūti saslimšanas simptomi (drudzis, sāpošs kakls, klepus, iesnas) un tad vēl papildu 3 dienas. Ja akūti augšējo elpceļu saslimšanas simptomi turpinās ilgāk par 7 dienām, tad papildu 3 dienas nepiemēro.  

Ja paštests uz Covid-19 ir pozitīvs, bet nav bijuši un neparādās akūti augšējo elpceļu simptomi (piem., paštests ir veikts pēc kontakta ar Covid-19 slimnieku), mājas izolācija ir 3 dienas (skaitot no nākamās dienas pēc testa veikšanas).  

Ko darīt, ja esi Covid-19 slimnieka kontaktpersona? 

Pareiza Covid-19 pacientu un kontaktpersonu rīcība ir svarīga, lai nepieļautu infekcijas turpmāku izplatīšanos un samazinātu tuvinieku, kolektīvu locekļu un citu cilvēku inficēšanās risku.  

Iespēju robežās, aicinām kontaktpersonas palikt mājās un strādāt attālināti 7 dienas pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 slimnieku. Tas nozīmē, ja darba kolēģis paziņo par saslimšanu ar Covid-19, bet vēl vakar esat tikušies ilgāk par 15 min un tuvāk par 2m, sarokojušies, braukuši vienā transportlīdzeklī u.tml., tad jums ir risks saslimt ar Covid-19 infekciju.  

Ja tomēr nav iespējas strādāt attālināti vai palikt mājās, rekomendēts: 

 1. apmeklējot publiskas vietas (tai skaitā arī darba vietu, kurā atrodas vēl kāds cilvēks), lieto respiratoru, ne zemākas klases par FFP2 - tā jūs ievērojami mazināsiet citu cilvēku inficēšanās risku, ja jūs saslimstiet. Svarīgi atcerēties, ka cilvēks kļūst infekciozs divas dienas pirms viņam parādās slimības simptomi turklāt dažiem cilvēkiem infekcija norit bez simptomiem; 

 1. novēro savu veselību, veic Covid-19 paštestu 4. un 7. dienā pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu un tiklīdz parādās Covid-19 saslimšanai raksturīgie simptomi - sazinies ar ārstu; 

Ja cilvēks ir nodarbināts darbos, kas var radīt pakalpojuma saņēmējam paaugstinātu risku veselībai saistībā ar Covid-19 (tai skaitā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē utml.), un kontaktēšanās ar inficēto personu notikusi, nelietojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ievēro vienu no šādiem nosacījumiem: 

 1. katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas  veic paštestu uz Covid-19;  

 1. darbā, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem, vai strādājot vienā telpā, lieto FFP2 respiratoru. 

Kādi ir profilakses pasākumi darba devējiem? 

Aicinām un atgādinām visiem, bet jo īpaši darba devējiem - raudzīties, lai cilvēki ar saslimšanas simptomiem paliktu mājās un veseļotos, kā arī rūpēties par telpu vēdināšanu, tīrīšanu un iespēju robežās nodrošināt attālinātā darba iespējas. 

Galvenie darba devēja pienākumi: 

 1. nodrošināt labu telpu ventilāciju, tīrīšanu, priekšmetu un virsmu dezinfekciju, ja tiem bieži pieskaras daži cilvēki; 

 1. nodrošināt līdzekļus roku dezinfekcijai; 

 1. izvērtēt iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, ja darbiniekam ir viegli akūtu augšējo elpceļu infekciju   simptomi, kas netraucē darba pienākumu pildīšanu vai darbinieks ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona; 

 1. apsvērt sejas masku lietošanu situācijās, kad fiziskā distancēšanās nav iespējama, ja kolektīvā ir konstatēts Covid-19 vai citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas gadījums; 

 1. aktualizēt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai: 

  1. sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra); 

  2. bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi; 

  3. ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem; 

  4. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

  5. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi; 

  6. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; 

  7. tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem; 

  8. regulāri tīrīt un vēdināt telpas; 

  9. apvērt iespēju vakcinēties pret sezonālo gripu un Covid-19 infekciju. Tā ir ieteicama visiem darbiniekiem, bet stingri rekomendējama personām, kuras pieder veselības riska grupai: personas vecumā 65 gadi un vairāk, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un grūtniecēm. 

 

Plašāka informācija par profilakses pasākumiem akūtu augšējo elpceļu infekciju, t.sk.  gripas un Covid-19 ierobežošanai atrodama SPKC tīmekļa vietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/gripas-covid-19-un-citu-akutu-augsejo-elpcelu-infekciju-aaei-profilakses-pasakumi  

Informācija par rīcību kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonam  

Informācija par rīcību Covid-19 pacientiem: https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem  

Informācija par vakcinācijas iespējām: https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-gripu-un-covid-19-0  

Lasīt vairāk Slimību profilakses un kontroles centra vietnē