Reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegtā informācija ‘’Nuvaxovid dispersija injekcijām, COVID-19 vakcīna (rekombinantā, ar adjuvantu): uzglabāšanas laika pagarinājuma paziņojums. Eiropas reģistrācijas numurs EU/1/21/1618/001-002’’, kas ir saskaņota ZVA

Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Novavax CZ a.s (Čehija) sniegtā informācija ‘’Nuvaxovid dispersija injekcijām, COVID-19 vakcīna (rekombinantā, ar adjuvantu): uzglabāšanas laika pagarinājuma paziņojums. Eiropas reģistrācijas numurs EU/1/21/1618/001-002’’.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē