Publiskai apspriešanai nodots noteikumu projekts par veselības pārbaudēm personām, kuras glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem

Veselības ministrija ir nodevusi publiskai apspriešanai līdz šī gada 21. septembrim Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kuras glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem" (turpmāk - noteikumu projekts).

Lai nodrošinātu Ieroču aprites likuma 27. panta sestajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi, noteikumu projekts paredz izdot jaunā redakcijā Noteikumus Nr. 418, jo spēku ir zaudējis Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums, uz kura pamata izstrādāti minētie noteikumi, kā arī samazināt veselības pārbaudes kartes glabāšanas laiku no 15 uz 6 gadiem, ņemot vērā veselības pārbaužu veikšanas periodiskumu.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē