Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Pacientu tiesību likumā

Publiskai apspriešanai līdz 28.septembrim nodoti grozījumi Pacientu tiesību likumā (turpmāk - projekts).

Projekta mērķis ir paredzēt vienkāršotu un pieejamu iespēju pacientam paust savu gribu par veltīgas ārstēšanas neuzsākšanu vai pārtraukšanu nākotnē prezumētai situācijai un nodrošināt pacientu tiesību uz autonomiju īstenošanas un aizsardzības mehānismu dzīves noslēgumā, brīžos, kad pacients vairs nav spējīgs paust savu gribu.

Par grozījumiem projektā, kā arī priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

 

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē