Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi noteikumos par kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtību

Publiskai apspriešanai līdz 23. oktobrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība" (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu (grozījumu) projekta mērķis ir veikt tehniskus grozījumus, precizējot atsauces uz aktuālajiem standartiem un nosacījumus Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšanai.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē