Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Publiskai apspriešanai līdz 2023.gada 12.novembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis mazināt pacientiem risku nepiekļūt saviem datiem e-veselības sistēmā sakarā ar pāreju uz autentifikāciju e-veselības sistēmā ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. 

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē