Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

Publiskai apspriešanai no 28. februāra līdz 27. martam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (turpmāk - noteikumu projekts). 

Noteikuma projekta mērķis ir aktualizēt Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumus Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”, veicot tajos tehniskus grozījumus, atbilstoši 2022. gadā Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta aktualizētajām pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijām.

Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu, aicinām izmantot Tiesību aktu projektu publisko portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē