Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi četros Ministru kabineta noteikumos, lai noteiktu kārtību tabakas aizstājējproduktu apritei

Veselības ministrija ir sagatavojusi un Tiesību aktu projektu portālā nodevusi publiskai apspriešanai vairākus tiesību aktus projektus, kuri izstrādāti saistībā ar Saeimā 2024.gada 11.janvārī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk - Tabakas likums).

Kopumā publiskai apspriešanai līdz 5.martam nodoti četri grozījumu projekti:

 1. Grozījumi “Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.593 “Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” (TAP lietas ID - 24-TA-127).

  Grozījumu mērķis - noteikt kārtību, kādā komersanti ziņo par tabakas aizstājējproduktu tirdzniecības uzsākšanu un tirdzniecības vietu Veselības inspekcijai, lai nodrošinātu tirgū laisto tabakas aizstājējproduktu uzraudzību, nosakot tādas pašas prasības, kādas šobrīd tiek attiecinātas uz komersantiem, kas tirgo elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus.

 2. Grozījumi "Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.440 “Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem” (TAP lietas ID - 24-TA-180).

  Grozījumu mērķis - noteikt kārtību, kādā ražotāji, importētāji ziņo Veselības inspekcijai par tabakas aizstājējproduktu, kas tiek laisti tirgū vai kurus plāno laist tirgū,  sastāvu, tādējādi nodrošinot  uzraudzību un kontroli, tāpat noteikt papildu prasības cigarešu ražotājiem iesniegt testēšanas pārskatus par samazināto degšanas spēju prasību atbilstību, kā arī noteikt papildus prasības elektronisko cigarešu un tabakas aizstājējproduktu ražotājiem, importētājiem iesniegt testēšanas pārskatus sastāva (nikotīna koncentrācija, aromatizētāju klātbūtnes, aizliegtu vielu klātbūtne) atbilstībai, lai nodrošinātu Tabakas likuma prasībām atbilstošu produktu pieejamību.

 3. Grozījumi “Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra  noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"" (TAP lietas ID - 24-TA-143).

  Grozījumu mērķis - noteikt tabakas aizstājējproduktu importētajiem un ražotājiem samaksas kārtību par Veselības inspekcijas uzraudzības pakalpojumu izmantošanu.

 4. Grozījumi “Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr. 306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību” (TAP lietas ID - 24-TA-141).

  Grozījumu mērķis - noteikt tabakas aizstājējproduktu iepakojumam noformēšanas prasības, t.sk. brīdinājumu par ietekmi uz veselību,  izvietošanas kārtību, tādējādi informējot sabiedrību par produkta lietošanas ietekmi uz veselību. Minētiem grozījumiem nav ietekmes uz valsts vai pašvaldību budžetu.

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektiem Tiesību aktu projektu portālā iespējams sniegt līdz 2024.gada 5.martam. 

Ja nepieciešama palīdzība sabiedrības līdzdalības e-pakalpojumu izmantošanā Tiesību aktu projektu portāla publiskajā vidē, aicinām izmantot portālā atrodamas video pamācības

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē