Publiskai apspriešanai nodota Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģija 2021.-2029.gadam

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 27. aprīlim nodota Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģija 2021.-2029.gadam (turpmāk - plānošanas dokumenta projekts).

Plānošanas dokumenta projekta mērķis ir noteikt rīcībpolitiku un ES fondu infrastruktūras investīciju sadalījumu, lai stiprinātu veselības nozares sistēmas noturību un ilgtspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu ārstniecības iestāžu, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi, spēju pielāgoties krīžu situācijām, attīstot integrētiem un epidemioloģiski drošiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru.

Jautājumos par plānošanas dokumenta projektu sazināties ar Ilzi Vērdiņu-Lāci: tālrunis 67717481, e-pasts: ilze.verdina-lace@vm.gov.lv

Plānošanas dokumenta projektam priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai TAP publiskais potāls, izmantojot saiti: tapportals.mk.gov.lv

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē