Publiskā apspriešana plāna projektam "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam"

Publiskai apspriešanai līdz 2022. gada 20. jūnijam nodots plāna projekts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam" (turpmāk - plāna projekts).

Plāna projekta mērķis samazināt alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu nodarīto kaitējumu sabiedrības veselībai, nodrošinot iedzīvotājiem pierādījumos balstītus, mērķtiecīgus, kvalitatīvus atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses pasākumus, kā arī agrīnu diagnostiku un kvalitatīvus, pieejamus un individuālajām vajadzībām atbilstošus veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus. 

Plānošanas dokumenta projektam priekšlikumus un iebildumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: Dana.Muravska@vm.gov.lv vai iesniegt TAP publiskajā potālā, izmantojot saiti: tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē