Prasības skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 11. oktobra

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem:

Iekšējā kontroles sistēma

  • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
  • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību (distance, higiēna un dezinfekcija, masku valkāšana, telpu vēdināšana) ievērošanu.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē