Plānots samazināt administratīvus šķēršļus ārstniecības personu sertifikācijas eksāmenu kārtošanā

 Lai atvieglotu iespējas atgriezties medicīnas darbā, ja ārstniecības persona kādu laiku nav strādājusi specialitātē, Veselības ministrija plāno samazināt administratīvos šķēršļus sertifikācijas eksāmena kārtošanā. 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē