Piešķir papildu finansējumu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai veselības aprūpē

Lai turpinātu nodrošināt akūtās vajadzības veselības aprūpē un ārstniecības nepārtrauktību, valdība šodien, 5. septembrī, atbalstīja papildu 41,3 miljonu eiro piešķiršanu nozarei. Finansējums tiks izlietots deficīta segšanai un nodrošinās turpmāku pacientu aprūpi un ārstēšanu un valsts apmaksāto pakalpojumu nepārtrauktību.

Tā ir ļoti svarīga ziņa pacientiem un nozarei, jo mums ir jāreaģē uz situāciju, kad pacientu skaits ir pieaugošs. Valdības lēmums ir atbalstīt papildu finansējuma piešķīrumu, lai iedzīvotājiem varētu sniegt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, tos apmaksājot no valsts budžeta. Darīsim visu, lai situācija būtu stabila, paredzama un iedzīvotājiem būtu nodrošināta pietiekama veselības aprūpe,” pēc valdības sēdes uzsvēra veselības ministre Līga Meņģelsone.

Finansējums pieprasīts, pamatojoties uz valdības iepriekš lemto par papildus 140 miljonu eiro pieejamību veselības aprūpes nozarei līdz 2023.gada beigām.

2023.gadā veselības nozare saskaras ar būtisku izmaksu pieaugumu, kad valsts noteiktie tarifi par pakalpojumiem neatbilst reālajām izmaksām, kas rada zaudējumus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Šogad pie ārstiem pēc medicīniskās palīdzības vērsušies būtiski vairāk cilvēku nekā iepriekš – pacientu skaits pieaudzis par 20%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pacientu skaita pieaugums ir novērojams pēc Covid-19 augstas saslimstības beigām, tāpat veselības aprūpes pakalpojumus ietekmē hronisko pacientu skaita pieaugums un viņu veselības stāvokļa smagums, ārstniecības izmaksu pieaugums un sabiedrības novecošanās.

Laboratorisko izmeklējumu skaits kopš 2019.gada ir pieaudzis par 50%, ambulatoro pakalpojumu apjoms palielinājies par 12%, kompensējamo medikamentu izmaksas uz vienu pacientu palielinājušās par 37%, savukārt medikamentu izmaksas stacionāros – pieaugušas par 18%. Līdz ar to, lai varētu turpināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams novirzīt veselības nozarei papildu finansējumu.

Lai vērtētu situāciju un iespējamos risinājumus, pirmdien, 4. septembrī, notika Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēde, kurā nolēma aicināt veselības ministri ziņot Ministru kabinetam par situāciju veselības nozarē.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē