Pieņem jaunus noteikumus HIV profilaksei un izplatības ierobežošanai

Šodien, 7. februārī, pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi HIV un AIDS izplatības ierobežošanai, diagnosticēšanai un ārstēšanai, lai pielāgotu infekcijas uzraudzības pasākumus labākajai praksei un šodienas aktuālajai situācijai.

Lai visi epidemioloģiskās drošības nosacījumi, tajā skaitā arī attiecībā uz HIV kontaktpersonām būtu apkopoti vienuviet, HIV kontaktpersonu noteikšanas un pārbaudes kārtība iekļauta jaunajos noteikumos “Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumi”. Šodien grozīti arī MK noteikumi "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība", lai pārnestu minētās normas uz jaunajiem noteikumiem un nodrošinātu pasākumu kompleksu piemērošanu un vienotu regulējumu.

HIV un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumi paredz:

  • skaidru kārtību HIV diagnostikai, lai veicinātu agrīnāku infekcijas atklāšanu un uzsāktu ārstēšanu;
  • mūsdienām atbilstošus nosacījumus eksprestestiem un klientu konsultēšanai HIV profilakses punktos, kā arī ceļus cilvēku ar jaunatklātu HIV infekciju ātrākai nokļūšanai pie speciālista un ātrākai ārstēšanas uzsākšanai;
  • ka eksprestestu veikšanā un personu konsultēšanā var tikt iesaistītas arī atbilstoši apmācītas personas, kas nav ārstniecības personas (tas paplašinās iespēju gan pašvaldībām, gan nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas šo pakalpojumu sniegšanā, piesaistīt nepieciešamo personālu un nodrošināt pakalpojumu plašāku pieejamību);
  • plašākas iespējas ārstniecības iestādēm nodrošināt HIV laboratorisko testēšanu un profilaktisko ārstēšanu;
  • iespēju ģimenes ārstam un ieslodzījuma vietas ārstam veikt HIV inficētas personas ārstēšanas uzraudzību, ja infektologs ir noteicis ārstēšanas kursu un pacients ir līdzestīgs.

Rekomendācijas un jaunākās vadlīnijas HIV izplatības ierobežošanā un slimnieku diagnosticēšanā un ārstēšanā publicē un nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (RAKUS) nodrošina HIV inficēto pacientu medicīniskās aprūpes metodisko vadību, konsultējot citus speciālistus, nodrošinot konsīlijus sarežģītāko gadījumu izskatīšanai. HIV laboratorisko diagnozi apstiprina RAKUS Nacionālā references laboratorija.

HIV izplatība Latvijā mazinās, tomēr jauno gadījumu rādītājs Latvijā joprojām ir viens no augstākiem Eiropas Savienībā. Latvijā dzīvo apmēram 6029 cilvēki  ar HIV infekciju. Dati liecina, ka 2021.gadā Latvijā  tika reģistrēti 212 jauni HIV gadījumi, no kuriem 38 gadījumi bija AIDS stadijā. Lielākā daļa jaunatklāto HIV gadījumu konstatēta personām vecumā no 30 līdz 39 gadiem (33,5%) un vairums inficēšanās gadījumu notikuši heteroseksuālas transmisijas ceļā. Katru gadu tiek atklāts vismaz viens gadījums, kad inficēšanās ar HIV notikusi grūtniecības vai bērna zīdīšanas laikā, kad inficēta māte to nodevusi savam bērnam.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē