Pieaug veselības tūristu skaits Latvijā un attīstās telemedicīna

Valdība otrdien, 7. novembrī, izskatīja informatīvo ziņojumu par veselības tūrismu Latvijā*. 2022. gadā klātienes un telemedicīnas pakalpojumus izmantojošo veselības tūristu skaits sasniedza 42 170, kuru izdevumi par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem Latvijā sasniedza 11,35 miljonus eiro.

2022.gadā ar Covid 19 pandēmiju saistītie ierobežojumi mudināja ārstniecības iestādes attīstīt un pastiprināti pievērsties telemedicīnai, kas vērtējams kā pozitīvs solis, ņemot vērā vispārējās globalizācijas un digitalizācijas tendences medicīnas nozarē un šīs jomas potenciālu. Tomēr lielākie ieņēmumi ārstniecības iestādēm pēdējos gadus gūti no Latviju klātienē apmeklējušajiem veselības tūristiem (telemedicīnas pakalpojumi veido apmēram 20% no kopējiem veselības tūristu izdevumiem).

Veselības tūristi klātienē vairāk izmantojuši dārgākos ārstniecības pakalpojumus - bariatrijas operācijas, neauglības ārstēšanu un medicīnisko apaugļošanu, plastisko ķirurģiju, zobārstniecību u.c. 2022. gadā kopumā Latvijā klātienē medicīnas pakalpojumus saņēma apmēram 9 tūkstoši ārzemnieku, t.sk., no Lielbritānijas (1765), Lietuvas (729), Ukrainas (701) un Vācijas (592). Telemedicīnas pakalpojumus 2022. gadā izmantoja ap 33 tūkstošiem veselības tūristu, visvairāk no Argentīnas (3 422), Lielbritānijas (2 811), Meksikas (2 745), Spānijas (2 192), Rumānijas (2 020). Par klātienē saņemtajiem pakalpojumiem kopējie ieņēmumi sasniedza 9,1 miljonu eiro, bet par telemedicīnu - 2,2 miljoni eiro, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Analizējot Latvijas konkurētspēju veselības aprūpes pakalpojumu eksporta jomā, secināts, ka nozīmīgākie Latvijas konkurenti ir Lietuva, Igaunija un Turcija.

Veselības tūrists ir fiziska persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts un kura saņem plānveida medicīnas pakalpojumus Latvijā, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem. Veselības tūrisms veicina investīcijas privātajā medicīnas sektorā, pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumiem, tiek veicināta esošo pakalpojumu daudzveidība, kvalitāte un arī pieejamība vietējiem iedzīvotājiem.

Veselības aprūpes pakalpojumu eksports nodrošina ārvalstu kapitāla ieplūšanu Latvijas ekonomikā. Latvijas Bankas dati liecina, ka pēdējos trīs gados strauji pieauguši kopējie ārvalstu tūristu Latvijā izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, 2022. gadā sasniedzot gandrīz 34 milj. eiro.

*Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plāna 2019.-2023. gadam izpildi un priekšlikumiem nākamajiem nosakāmajiem mērķiem un rīcībai to sasniegšanai”

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē