Paziņojums ārstniecības iestādēm saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu veselības tūrisma ietvaros

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 662) 168.7 un 168.8. apakšpunktam, ārstniecības iestādēm, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros, iesniegums Veselības inspekcijas saskaņojuma saņemšanai par ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanu veselības tūrisma ietvaros, jāiesniedz par ārzemniekiem, kuri iebrauc Latvijā no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste.

Veselības inspekcija saskaņojumu izsniedz, ja iesniegumā minētā ārstēšanas pakalpojuma saņemšana atbilst humāniem apsvērumiem vai neatliekamai vajadzībai. Papildus Veselības inspekcija lūdz ārstniecības iestādi norādīt pamatojumu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārzemniekam Latvijā.

 

Iesnieguma paraugs „Par saskaņojuma saņemšanu ārstēšanas pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros” pieejams Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē https://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/medicinas-turisms

 

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka personām, kuras plāno ierasties Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros, jāievēro Noteikumos Nr.662 noteiktie nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā un noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, kā arī pasākumus atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē publicētajam „Valstu sarakstam, uz kurām attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi” - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē