Pārrunā paliatīvās aprūpes pieejamības uzlabošanas jautājumus

Šodien, 7.novembrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv paliatīvās aprūpes jomu, lai pārrunātu paliatīvās aprūpes pieejamības uzlabošanas jautājumus.

Ņemot vērā sabiedrības novecošanos, onkoloģisko un citu slimību pieaugumu un to, ka palielinās diagnostikas un ārstēšanas iespējas, kā arī pagarinās cilvēku dzīves ilgums – šobrīd pieaug un nākotnē ievērojami palielināsies to cilvēku skaits, kuriem būs nepieciešama paliatīvā aprūpe. Tādēļ tikšanās mērķis bija uzklausīt sabiedrisko organizāciju redzējumu par turpmākajiem veicamajiem soļiem.

Tikšanās laikā sabiedrisko organizāciju pārstāvji vērsa uzmanību uz paliatīvās aprūpes pieejamības problemātiku, tajā skaitā veidojamo sistēmu, kur pilnveidojumi īstenojami gan organizējot palīdzību pacienta dzīvesvietā, gan sociālās aprūpes centros, gan stacionārajā līmenī. Sabiedrisko organizāciju pārstāvji norādīja, ka plānojot paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību jāņem vērā reģionālās atšķirības, kas ietver gan attālumus līdz ārstniecības iestādei, gan prognozējamo pacientu skaitu, gan pakalpojumu sniedzēju skaitu, lai kvalitatīvu paliatīvās aprūpes pakalpojumu varētu nodrošināt ikvienam pacientam, kuram tas ir nepieciešams. Tāpat tika rosināts plašāk nodrošināt pirmās palīdzības apmācību kursus, kas ļautu paliatīva pacienta ģimenes locekļiem nepieciešamības gadījumā nekavējoši sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra paliatīvās aprūpes pakalpojuma nozīmīgo sociālo funkciju, atzīstot, ka veiksmīgai pakalpojuma attīstībai nepieciešama sadarbību ar pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju un Labklājības ministriju. Hosams Abu Meri aicināja sabiedrisko organizāciju pārstāvjus uz turpmāku savstarpēju sadarbību, lai iespējami īsā laikā būtiski uzlabotu paliatīvās aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka nākamajā gadā uzlabojumi gaidāmi gan onkoloģijas, gan paliatīvās aprūpes jomā. Papildu finansējums – 9,8 miljoni eiro - tiks novirzīti onkoloģijas jomas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pilnveidošanai. Tā rezultātā samazināsies gaidīšanas rindas pakalpojumiem pēc onkoloģijas diagnozes noteikšanas, papildus tiks nodrošinātas ārstnieciskās manipulācijas; uzlabota paliatīvā aprūpe un stomas  pacientu aprūpe, kā arī nodrošināti pacientu koordinatori slimnīcās.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē