Pārbaudē par vecumam neatbilstošu Covid-19 vakcināciju vairāk nekā pusē gadījumu izmantota vakcīna Spikevax (Moderna), kas apstiprināta jauniešu vakcinācijai jau jūlijā beigās

Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) sniegtajiem datiem par vecumam neatbilstošu vakcīnu pret Covid-19 ievades gadījumiem, Veselības inspekcija (VI) ir veikusi pārbaudes vairākos vakcinācijas centros, ārstniecības iestādēs un sazinājusies arī ar atsevišķām ģimenes ārstu praksēm.

Analizējot vakcinēto jauniešu vecumu atbilstoši konkrētā brīža normatīvajiem regulējumiem un vadlīnijām, secināms, ka neatbilstošas vakcīnas pret Covid-19 vairāk nekā pusē gadījumu veiktas ar vakcīnu Spikevax (Moderna), kuru drīz pēc tam, jūlija* otrajā pusē Eiropas Zāļu aģentūra, apstiprināja kā atbilstošu jauniešu vakcinācijai. Divās trešdaļās gadījumu neatbilstošas vakcīnas saņēmuši 17 gadu veci jaunieši, tostarp  īsi pirms pilngadības.

Veiktajās pārbaudēs VI konstatēja vairākus riskus, kurus vakcinācijas pakalpojuma veicēji sākotnēji nebija atpazinuši un kas radīja vakcīnu sajaukšanas risku: vakcinācijas kabinetos vienlaikus tika izmantotas dažādu ražotāju vakcīnas un vakcinācijas apliecības dažādu ražotāju vakcīnām bija vienā krāsā; nepilngadīgie netika īpaši atzīmēti vakcinācijas sarakstā; nosakot personas vecumu, netika pievērsta uzmanība dzimšanas datumam un mēnesim, bet tikai dzimšanas gadam.

Atklājās arī vairāki gadījumi, kad E-veselības sistēmā kļūdaini norādīts ievadītās vakcīnas nosaukums – jaunietis saņēmis tam paredzēto vakcīnu, bet sistēmā kļūdaini ievadīts citas vakcīnas nosaukums. Šie ieraksti E-veselības sistēmā ir izlaboti.

Izskatot katru veiktās vakcinācijas faktu atsevišķi, vienā gadījumā pusaudža māte uzstāja uz bērna vakcināciju ar Vaxzevria (AstraZeneca) vakcīnu. Tāpat atgadinām, ka arī Vaccine Janssen  vakcīnas, kas paredz vienu vakcīnas devu, lai saņemtu Covid-19 sertifikātu, šobrīd jauniešu vakcinācijā nav ieteicams.

Vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji pēc Veselības inspekcijas pārbaudēm ir ieviesuši papildus pacientu drošības pasākumus, lai šādu gadījumu riskus maksimāli mazinātu - ieviestas nepieciešamās atpazīstamības zīmes, pēc katra gadījuma notiek proaktīva vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja saziņa ar vecākiem un ģimenes ārstiem, lai nodrošinātu veselības stāvokļa novērošanu.

Vienlaikus NVD vērtē minētos gadījumus un atgādina, ka, konstatējot atkārtotus vecumam neatbilstošas vakcīnas pret Covid-19 izmantošanas gadījumus, vakcinācijas pakalpojuma sniedzējam noslēgtā līguma ietvaros tiks piemērots  sods līdz 10% apmērā no iepriekšējā mēneša izpildes.

Pēc VI veiktajām kontrolēm vakcinācijas vietās Slimību profilakses un kontroles centrs nosūtīja abām ģimenes ārstu asociācijām vēstuli ar atgādinājumu par normatīviem atbilstošu bērnu un pusaudžu vakcināciju pret Covid-19. VI turpina vakcinācijas procesa uzraudzību, t.sk. jauniešu vakcināciju un pārbaudes visās vakcinācijas vietās – ārstniecības iestādēs un tirdzniecības centros.

Vakcinācijas pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina, ka jaunieša ģimenes ārsts ir informēts par viņa pacienta  vakcināciju ar vecumam neatbilstošu vakcīnu. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto informāciju līdz šim saņemta viena sūdzība par blaknēm pēc Vaccine Janssen  vakcīnas saņemšanas 17 gadus vecam pusaudzim (paaugstināta ķermeņa temperatūra un citi gripai līdzīgi simptomi). Citos gadījumos sūdzības par blaknēm vai nevēlamām reakcijām pēc vakcinācijas nav saņemtas.

 

*Š.g. 20. jūlijā Latvijas Zāļu valsts aģentūra informēja, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir ieteikusi apstiprināt Covid-19 vakcīnas Spikevax (Moderna) lietošanu jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam. Iepriekš tā bija reģistrēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Plašāk: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/latvija-sakta-12-17-gadus-vecu-pusaudzu-vakcinacija-ar-spikevax-moderna

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ermansone

Tel.nr.26315189, 67819677, komunikacija@vi.gov.lv.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē