Par profesionālu darbu un ieguldījumu NMPD apbalvo savus darbiniekus un sadarbības partnerus

Sakot paldies par darbu un cildinot veikumu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) savā gadadienā, 1. jūlijā, svinīgā ceremonijā apbalvoja dienesta darbiniekus no visas Latvijas – brigāžu mediķus, dispečerus un operatīvo transportlīdzekļu vadītājus, dienesta Specializētās medicīnas centra mediķus, tehniskos darbiniekus un atbalsta struktūrvienību pārstāvjus. Par veiksmīgu starpinstitūciju sadarbību NMPD direktore Liene Cipule apbalvojumus pasniedza arī sadarbības partneriem no operatīvajiem dienestiem, ārstniecības iestādēm un citām valsts un pašvaldību institūcijām.

NMPD ik gadu apbalvo savus darbiniekus, kuri īpaši sarežģītās situācijās glābuši cilvēku dzīvības, kā arī darbiniekus, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam, veicot operatīvo darbu vai  administratīvos un atbalsta pienākumus. NMPD apbalvojumus pasniedz vairākās nominācijās – “Mūža ieguldījums”, “Par profesionalitāti”, “Par ieguldījumu”, “Par pašaizliedzību”, “Par ilggadību” un “Atzinības raksts”. Apbalvojumus šogad saņēma 110 dienesta darbinieki no visas Latvijas – Rīgas, Rēzeknes, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Dundagas, Cēsīm, Aizkraukles, Valmieras, Daugavpils, Kuldīgas, Pļaviņām, Liepājas un Neretas.

“Sākoties Covid-19 pandēmijai, pasaule bija teju apstājusies, bet mēs apstāties nedrīkstējām. Kaut paši sastapāmies ar milzīgiem izaicinājumiem un ļoti sarežģītiem apstākļiem, mūsu pienākums bija turpināt darbu, lai iedzīvotāji varētu būt droši par medicīniskās palīdzības saņemšanu kritiskos brīžos. Es lepojos, ka mēs spējām šos izaicinājumus veiksmīgi pārvarēt. Šis laiks mūs stiprināja arī kā komandu – vienotu, spēcīgu un profesionālu,” tā, uzrunājot klātesošos, apbalvošanas ceremonijā sacīja NMPD direktore Liene Cipule.

Apbalvojumi pasniegti vairākām brigādēm, kas katra strādājušas ļoti saspringtās un sarežģītās situācijās, tostarp veiksmīgi reanimējot vien četrus mēnešus mazu zīdainīti, kas ārpus slimnīcas nav arī NMPD mediķu ikdienas izsaukums, citā gadījumā pieņemot dzemdības operatīvajā transportlīdzeklī pa ceļam uz slimnīcu vai pašiem riskējot ar savu drošību un pašaizliedzīgi sniedzot palīdzību vairākiem ļoti smagi cietušajiem vētras laikā pagājušā gada Jāņu nakts svinībās. Līdz ar brigāžu mediķiem godināti arī operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kuri savā darbā apliecinājuši augstu profesionalitāti, sniedzot lielu atbalstu brigādes mediķiem izsaukumu laikā.

Apbalvojumu saņēma arī NMPD Specializētās medicīnas centra ārsti, kuri dodas palīgā slimnīcām kritiski slimu pacientu un smagi cietušo glābšanai – tās ir situācijas, kad pacientu stāvokļi ir ļoti komplicēti, sarežģīti un prasa visaugstākās kvalifikācijas speciālistu iesaisti un atbalstu, lai kopīgiem spēkiem glābtu dzīvības.

Par izcilu veikumu apbalvojumi pasniegti arī dienesta administratīvo un atbalsta funkciju veicējiem, tostarp darbiniekiem, kuri ar savām zināšanām un pieredzi ikdienā atbild par dienesta operatīvo transportlīdzekļu autoparku, rūpējoties par visu mūsu drošību uz ceļa un strādājot pie uzlabojumiem operatīvo transportlīdzekļu ekspluatācijai, darbiniekiem, kuri sarežģītajos Covid-19 apstākļos veiksmīgi spējuši realizēt arī dažādus dienesta attīstības projektus un darba pilnveides procesus.

Apbalvojumu saņēmēju vidū ir arī dienesta darbinieki, kuri profesionālajās zināšanās un prasmēs aktīvi dalās ar saviem kolēģiem, iesaistās gan jauno darbinieku apmācībā, gan motivē jauniešus darbam dienestā. Īpašs dienesta apbalvojums pasniegts arī tiem dienesta darbiniekiem, kuri šim sirds darbam veltījuši jau 25 savas dzīves gadus kā pateicība par ieguldīto spēku, enerģiju, nesavtīgo kalpošanu Latvijas iedzīvotāju veselībai un drošībai.

NMPD apbalvojums šogad piešķirts arī vairāku valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, bez kuru personīga ieguldījuma, atbalsta un ciešas sadarbības nebūtu iespējams veiksmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas izaicinājumus pacientu aprūpē – Rīgas 1.slimnīcai, Latvijas Jūras medicīnas centram, Rīgas Domes Labklājības departamentam, Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, Daugavpils reģionālajai slimnīcai u.c. Tāpat īpašs paldies par veiksmīgo starpinstitūciju sadarbību tika teikts  Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem.

NMPD apbalvojumus pasniedz kopš 2014.gada. Apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir iedzīvināt un stiprināt dienesta misiju „glābt un saglabāt cilvēku dzīvības”, paužot atzinību par izcilu veikumu un veicinot motivāciju cēlai rīcībai gan darbinieku vidū, gan arī sabiedrībā kopumā.

Foto no apbalvošanas ceremonijas ar apbalvojumu saņēmējiem:  https://ej.uz/NMPD_Elpo2022 NMPDapbalvojumi2022.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē