Par pirmās palīdzības pasniedzēju stažieru eksāmenu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo fizisko un juridisko personu atbilstības novērtēšanas komisija sēdes pirmās palīdzības pasniedzēju stažieru (turpmāk – pasniedzējs stažieris) eksāmena pieņemšanai plānotas 2022. gada 20., 26. un 27. augustā un 3. septembrī.

Pasniedzēji stažieri, kuri vēlas kārtot eksāmenu, tiek lūgti iesniegt Dienestā iesniegumu un dokumentus līdz 2022. gada 20. jūlijam.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 27. punktā noteikto pasniedzējs stažieris Dienestā iesniedz:

  1. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas apliecības kopiju, ja kopš pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi vai tas ir apgūts ārvalstīs;
  2. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  3. pārskatu par nostrādātām 90 apmācību stundām instruktora palīgu vai instruktora vadībā;
  4. izglītības apliecinoša dokumenta kopiju.

Konsultācijas plānotas 2022. gada 19. augustā (plkst. 14.00 – 17.00) un 20. augustā (plkst. 9.00 – 11.00) Dienesta konferenču zālē (lūdzam informēt par savu vēlmi apmeklēt konsultāciju: e – pasta adrese: inna.orinska@nmpd.gov.lv ) .

Eksāmens notiks četrās daļās saskaņā ar pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību programmā ietvertajām tēmām. Pirmā daļa – testa jautājumi (2022. gada 20. augustā plkst. 12.00). Otrā, trešā un ceturtā eksāmena daļas plānotas 2022. gada 26. augustā; 27. augustā un 3. septembrī. Informācija par praktisko eksāmenu norisi (par eksāmena dienu un laiku) tiks sniegta 2022. gada 20. augustā pēc pirmās eksāmena daļas rezultātu apkopošanas.

  • Eksāmena norises vieta: Dienesta konferenču zālē, Laktas iela 8, Rīga
  • Ierašanās laiks: 15 minūtes pirms eksāmena sākuma.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļu rakstot uz e-pastu ppregistracija@nmpd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67337077, 25596940.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē