Par jaunā koronavīrusa (COVID-19) infekcijas iespējamo ietekmi uz zāļu pieejamību ES

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un tās sadarbības partneri Eiropas zāļu normatīvā regulējuma tīklā rūpīgi uzrauga jaunā koronavīrusa (COVID-19) iespējamo ietekmi uz zāļu piegādes ķēdēm Eiropas Savienībā (ES). Līdz šim nav saņemti ziņojumi par pašreizēju ES tirgū esošo zāļu nepieejamību vai piegādes traucējumiem saistībā ar šīs slimības izplatību. Tomēr, attīstoties šai sabiedrības veselības ārkārtas situācijai, nevar izslēgt zāļu pieejamības vai piegādes traucējumus. ES (EMA, Eiropas Komisija un dalībvalstu nacionālās atbildīgās iestādes) tika rīkota pirmā ES Vadošās darba grupas sanāksme...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē