Par grozījumiem Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”

Vēršam uzmanību! 2021. gada 07. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 602 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu…

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē