Par COVID ārstēšanas iespējām: šobrīd nav reģistrētu zaļu COVID-19 ārstēšanai vai profilaksei, norit klīniskie pētījumi

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka šobrīd nav apstiprinātu terapiju SARS-CoV-2 izraisītās COVID-19 slimības un tās komplikāciju ārstēšanai vai profilaksei. Aģentūra ir saņēmusi informāciju no reģistrācijas apliecības īpašniekiem, ka to rīcībā pašlaik nav informācijas par hidroksihlorohīna (Plaquenil) efektivitāti un drošumu COVID-19 ārstēšanā un šobrīd nav pierādījumu, ka darunavīra un kobicistata (Rezolsta) kombinēto medikamentu varētu rekomendēt COVID-19 gadījumā. Šobrīd zāļu izpēte saistībā ar COVID-19 noris ļoti aktīvi, un pētniecības procesā ir vismaz 40 medikamentu,...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē