Paplašinātas iespējas ģimenes ārstiem ārpus Rīgas saņemt naudas kompensāciju

Ģimenes ārstiem lielākas iespējas saņemt kompensāciju par prakses pārņemšanu no pensijas vecuma ģimenes ārsta ārpus Rīgas

 

Veselības ministrija informē, ka ir paplašinātas iespējas ģimenes ārstiem ārpus Rīgas saņemt naudas kompensāciju. Atbalstu izmaksā, lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu un nodrošinātu veselības aprūpi iedzīvotājiem.

Precizētie nosacījumi paredz, ka jaunais ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta reģionā, laika posmā no 2017. gada 24. marta līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nevar būt strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām. Tādējādi turpmāk kompensāciju varēs saņemt arī tie ģimenes ārsti, kuri laika posmā no 2017.gada 24.marta ir aizvietojuši prombūtnē esošu ģimenes ārstu vai strādājuši kā papildus ģimenes ārsts cita ģimenes ārsta praksē.

Jāatgādina, ka kompensāciju saņem abi ārsti – gan pensijas vecuma ģimenes ārsts, gan jaunais speciālists. Kompensācija tiek izmaksāta par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu/pārņemšanu, bet jaunais ārsts papildus saņem vienreizēju finanšu atbalstu par darbu reģionā, ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Ģimenes ārsta prakses pārņemšanas nosacījumi ir:

  • ģimenes ārsta prakse atrodas ārpus Rīgas;
  • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, pēc MK noteikumu spēkā stāšanās dienas (24.03.2017.) līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ar pacientu sarakstā reģistrētām personām ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, nav sasniedzis pensijas vecumu;
  • ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, noslēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vismaz uz pieciem gadiem.

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Veselības ministrija sāka īstenot 2017. gada nogalē. Pretendentu pieteikumu pieņemšana turpināsies līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam, paredz esošā kārtība.

Ņemot vērā lielo interesi par darbu reģionos, ar minētajiem grozījumiem MK noteikumos palielināts arī projekta kopējais attiecināmais finansējums, kas pēc grozījumu spēkā stāšanās ir 11 960 105 eiro.

Ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla visos reģionos Latvijā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem ārpus Rīgas šobrīd ir vairākas brīvas prakses vietas – Līgatnē, Saldū, Liepājā, Tukumā, Talsos, Rankas pagastā un Sabilē. Taču liela daļa ģimenes ārstu ir pensijas vecumā, tāpēc aktuāla ir ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana arī citās pašvaldībās.

Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus izmantot pieejamo atbalstu. Plašāka informācija par nosacījumiem un pieteikuma veidlapas pretendentiem šeit

 

Informāciju sagatavoja:

Barbara Ālīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa

Veselības ministrija

tel. 67876040

barbara.alite@vm.gov.lv

http://www.vm.gov.lv

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē