Palielina ārstniecības personu zemākās mēnešalgu likmes

Nākamā gadā turpināsies ārstniecības personu darba samaksas palielinājums, kam veselības nozares budžetā piešķirti papildu 35 miljoni eiro. Šodien, 21. decembrī, valdībā veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos*, kas nosaka zemākās mēnešalgas un speciālās piemaksas veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, palielinot tās atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Līdz ar to nākamgad ārstu un funkcionālo speciālistu zemākā mēnešalga pieaugs par 4,4% - no 1489 līdz 1555 eiro par slodzi, savukārt sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielināsies par 4,74% - no 985 līdz 1032 eiro.

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka 2022.gadā no esošās summas 4,3 miljoni eiro tiks novirzīti, lai turpmāk nodrošinātu iepriekš plānotās un valdībā apstiprinātās izmaiņas, kas skar māsu profesijas attīstību - tiek celta māsu amata kvalifikācijas kategorija un attiecīgi palielināts arī atalgojums.

Minētais regulējums par zemākajām mēnešalgām attiecas uz ārstniecības personām, kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kas sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat tas attiecas uz tām ārstniecības personām, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs,  kā arī uz medicīnas asistentiem, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbinātajiem tiesu medicīnas ekspertiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem un Ieslodzījumu vietu pārvaldē strādājošām ārstniecības personām.

Darba samaksas palielinājums veselības nozarē strādājošiem ir Veselības ministrijas prioritāte un viens no svarīgākajiem faktoriem, lai risinātu darbinieku trūkumu veselības aprūpē.

Jau ziņots, ka 2017.gadā Veselības ministrija izstrādāja un valdība apstiprināja konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kur paredzēts plānveida finansējuma pieaugums veselības aprūpes nozarei, tostarp arī atalgojumam turpmākajos gados. 2018.gadā ārstiem darba samaksa pieauga par 31%, ārstniecības un pacientu aprūpes personām – 26%, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām par 13%,  2019.gadā – visām ārstniecības personām darba samaksa tika palielināta par 20%,  2020.gadā par 10%, savukārt 2021.gadā par 25,39%. Kopumā četru gadu laikā darba samaksa ārstiem pieaugusi par 117%, ārstniecības un pacientu aprūpes personām – 108%, savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 86%.

* Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē