Pagarina medicīniskajām ierīcēm izsniegto sertifikātu derīguma termiņu

Zāļu valsts aģentūra informē, ka šodien, 20. martā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regula (ES) 2023/607, ar ko groza Regulas (ES) 2017/745 un (ES) 2017/746 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kas piemērojami noteiktām medicīniskām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm. Lai novērstu medicīnisko ierīču trūkuma riskus Eiropas Savienībā un ar tiem saistītās sabiedrības veselības krīzes rašanās iespējas, Regula (ES) 2023/607 nosaka, ka sertifikāti, kas no 2017. gada 25. maija izsniegti medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar medicīnisko ierīču Direktīvām un...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē