Noslēdzas starptautisks projekts par vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošanu Latvijā

Ar Latvijai izstrādātām rekomendācijām un izveidotu rīcības plānu noslēdzies starptautisks projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (ICCCS), kurā no Latvijas puses bija iesaistīts Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un Veselības ministrija, kā arī klīniskās universitātes slimnīcas, Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs un vēl citas iestādes.

Situāciju Latvijā izvērtēja Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras, Eiropas Vēža institūtu organizācijas un ERASMUS Universitātes Medicīnas centra (EMC) pārstāvji. Noslēguma pasākumā eksperti prezentēja galvenos secinājumus un ieteikumus vēža reģistrācijā, vēža skrīningā un visaptverošas vēža infrastruktūras izveidē, kas attiecas uz augstas kvalitātes vēža aprūpi un pētniecību un ietekmē ārstēšanas rezultātus, izdzīvošanas rādītājus un dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas.

Ieteikumi ir vērtīgs resurss iestādēm un ieinteresētajām personām, kas iesaistītas vēža aprūpē, tāpēc piedāvājam stratēģisku ieskatu, lai veicinātu efektīvāku un koordinētāku pieeju vēža profilaksei un ārstēšanai," uzsver Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras vadītājs Andrē Karvalju (Andre Carvalho, IARC/WHO).

Pasākumā piedalījās klīnisko universitāšu slimnīcu pārstāvji, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, profesionālo organizāciju u.c. pārstāvji. Atbildīgās puses informēja, kuras no rekomendācijām jau ieviestas un kāds ir progress nepieciešamajai rīcībai saslimstības ar vēzi datu uzskaitē, kvalitātē un datu pieejamībā, kāds ir plāns skrīninga programmu efektivitātes uzlabošanai un paveiktais kvalitātes standartu ieviešanā vēža ārstēšanā.

Lai gan Latvijā joprojām saskaramies ar būtiskām problēmām vēža reģistrācijā un vēža skrīningā, un lielākā onkoloģijas slimnīca tikko uzsākusi vēža centra akreditācijas procesu, projekts iezīmējis būtiskas izmaiņas vēža aprūpē valstī. Vēža reģistrācijā ieviesti starptautiski pieņemti kritēriji, bet nākotnes stratēģijā iekļauts mērķis virzīties uz Visaptveroša vēža centra akreditāciju. Tā īstenošanas fāze uzsākta šī projekta darbības laikā. Sagaidām, ka projekta rezultāti palīdzēs izglābt daudzas dzīvības turpmākajos gados,” sacīja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un ICCCS projekta vadītājs Latvijā Mārcis Leja. Ne mazāk svarīgi ir motivēt pacientus veikt profilaksi, jo piemēram, Ziemeļvalstu iedzīvotājiem profilakses ir izveidojusies jau par tradīciju, tāpēc tur situācija ir viena no labākajām Eiropā.

ICCCS projekts ir partnerība starp Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu IARC un Latvijas Veselības ministriju. Projektu finansēja Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts šo projektu koordinēja kopš 2022. gada. Projekta mērķi tika saskaņoti ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, koncentrējoties uz stratēģisko plānu izstrādi sadarbībā ar nacionālajiem partneriem, lai samazinātu mirstību no vēža un uzlabotu ārstēšanas kvalitāti.

FinanseES

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē