Noslēdzas atkarību profilakses programmas "Unplugged" pilotēšana skolās

Veselības ministrijas organizētajā skolu atkarības profilakses programmā “Unplugged”, to pilotējot praksē, pedagogi vienlaikus sastapušies ar negaidītu skolēnu atsaucību, ar intereses trūkumu no vecākiem, kā arī jauniešu novērtējumu, ka programmas laikā apgūtas dažādām dzīves situācijām derīgas prasmes un iemaņas.

Šajā mācību gadā 20 klases no visas Latvijas vispārizglītojošām skolām piedalījās starptautiski īstenotas skolu atkarības profilakses programmas “Unplugged” pilotēšanā, kuras mērķis ir adaptēt programmu īstenošanai Latvijā, veicinot pierādījumos balstītas programmas integrēšanu mācību saturā, kas novērstu vai attālinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu 12-14 gadus vecu skolēnu vidū.

Darbā ar sesto klašu skolēniem vairāki pedagogi secinājuši, ka skolēni programmas norises laikā bijuši ieinteresēti piedalīties aktivitātēs un ir gandarīti par nodarbībām*, kuru laikā apguvuši daudz jauna ne tikai par atkarībām, bet arī par savstarpējo komunikāciju un socializēšanās iemaņām kopumā. Skolotāji uzskata, ka ar šādu saturu būtu jāpapildina mācību programma skolās, piemēram, sociālajās zinībās.

Nepazaudēt sevi sabiedrībā

Viļānu vidusskolas skolotāja Zigrīda Litvinova priecājās, ka programma satur daudz uzdevumu, kas skolēniem sniedz iespējas iepazīt pašam sevi. “Kas es esmu? Kāds es esmu sabiedrībā? Bērni ir dažādi, daudzi baidās pateikt “nē” un labāk pasaka “jā”, bet šajās nodarbībās bija iespējas izpausties visiem. Man paveicās, jo bērni bija aktīvi, visi – runātāji,” rezumēja skolotāja.

“Skolēniem šajās nodarbībās bija iespēja mācīties komunicēt vienam ar otru, mācīties izteikt savu domu, spēt pateikt “nē” ne tikai atkarību izraisošām vielām, bet arī jebkurā jautājumā. Ir jābūt savam viedoklim, arī spējai to analizēt un saprast, vai taisnība ir pašam vai citiem, kā arī pieņemt patstāvīgu lēmumu, kā rīkoties,” komentēja Litvinova.

Viņa atzinīgi vērtēja to, ka ne viss programmas nodarbību saturs ir par dažādām vielām un to iedarbību, bet lielākā daļa uzdevumu ir saistīta ar bērnu sociālo prasmju apgūšanu: “Lai mācītos sevi atrast šai pasaulē, lai nejustos vientuļš, lai prastu atrast draugus, ar kuriem viens otru bagātinātu kā personības,” pauda Litvinova.

Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja Iveta Meškovska atstāstīja pašu skolēnu secinājumus. Kāds jaunietis paudis, ka viņam patikusi iespēja uzrakstīt to, ko izjūt un domā. Daudziem ļoti patikušas lomu spēles, kas šķitušas jautras un interesantas. Cits skolēns atzīst, ka daudz bija jādomā, kā kaut ko izdarīt. Cits secinājis, ka iepazītais varētu noderēt dažādos gadījumos dzīvē.

“Kad pirmoreiz paņēmu rokās skolēnu darba burtnīcu, man šķita, ka tā būs par smēķēšanu, alkoholu, narkotikām un tamlīdzīgām lietām, ko jauniešiem nevajadzētu lietot. Bet es pamanīju, ka šī grāmatiņa ir par pavisam kaut ko citu. Man patika klausīties, runāt ar klasesbiedriem,” secinājis kāds Daugavpils skolēns. Iveta Meškovska uzskata, ka šī programma noteikti veicina patstāvīgu un atbildīgu uzvedību.

“Arī attiecībās ar pedagogu šī programma attīstīja skolēnos prasmes skaidrot un pamatot savu nostāju vai izvēli. Un arī es augu kā pedagogs, saprotot, ka vajag ieklausīties pamatotā vēstījumā un to respektēt,” pauda Meškovska.

Noderētu mācību programmā

Zigrīda Litvinova no Viļānu vidusskolas pauda, ka ar programmas pilotēšanu ir ļoti apmierināta, un saņemtie mācību materiāli ir noderīgi un noderēs arī turpmāk, jo viņa ir sociālo zinību skolotāja un klases audzinātāja. “Tie ir ļoti labi materiāli, kurus var pielāgot jebkurai klasei,” viņa secinājusi.

Arī Iveta Meškovska no Daugavpils, pati būdama fizikas skolotāja, kas nodarbības veica audzināmajā klasē, atzina, ka, viņasprāt, ar šādu saturu varētu papildināt mācību programmu sociālajās zinībās.

Kuldīgas 2. vidusskolas skolotājs, sestās klases audzinātājs Ivo Lūsis, sniedza līdzīgu vērtējumu - ka ir apmierināts ar programmas “Unplugged” īstenošanu. Pārrunājuši to ar skolēniem, arī viņi izteikušies ļoti pozitīvi, un kopumā viņiem programma patikusi.

“Bērni tiešām izrādīja neviltotu interesi. Programmā iekļautās lomu spēles bija interesantākais pasākums skolēniem, un varēja noprast, ka bērniem ikdienā pietrūkst personīgas saskarsmes fiziskajā realitātē,” secināja Ivo Lūsis.

Vecāku atsaucības trūkums

Programmā ir iekļautas arī īpašas darbnīcas vecākiem, bet skolotāji dažādās Latvijas vietās sastapušies ar intereses trūkumu un ļoti vāju vecāku aktivitāti.

“Gribētos, lai vecāki būtu aktīvāki. Parasti vecākiem pietrūkst laika, viņi ir aizņemti, uzskata, ka visu jau zina un ka visas lietas, kas saistītas ar audzināšanu, ir jāīsteno skolai. Vecāki bērnu pabaro, apģērbj, bet pārējo, lai dara skola. Tomēr audzināšanas pamati tiek ielikti mājās, ģimenē, un skolotāji to papildina, bagātina. Diemžēl mūsu skolas darbnīcās piedalījās tikai trīs, četri vecāki,” rezumēja Viļānu vidusskolas skolotāja.

Arī Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja pauda, ka jutās vīlusies, kaut arī viņas klasi skolā pazīst ar citkārt aktīviem un atsaucīgiem vecākiem. Šai projektā daudzi vecāki nevēlējās iesaistīties, un no teju 30 bērnu vecākiem vecāku darbnīcām pieslēdzās (epidemioloģisko ierobežojumu rezultātā, darbnīcas primāri norisinās tiešsaistes formātā) tikai pieci līdz desmit vecāki, tostarp mammas, kas pašas ir skolotājas.

Ar līdzīgu tendenci sastapās arī Kuldīgas 2. vidusskolas skolotājs, kuram nav skaidri iemesli, kāpēc vecāki nevēlējās iesaistīties. Iespējams, to ietekmēja pandēmijas laiks un attālināta darbnīcu norise, taču vienkārša izskaidrojuma viņam nav.

Ritot darbnīcām, dalībnieku skaits tajās nedaudz palielinājās, un skolotājs pamanījis zināmu pretrunu sarunās ar vecākiem. Vairums minēja, ka piedalīties neesot bijis laika. Bet pāris vecāku, kas nodarbībās iesaistījās vēlāk, pēcāk atzina, ka, ja būtu zinājuši, ka ir tik interesanti, būtu piedalījušies arī iepriekš, un laiks dalībai tomēr būtu atradies.

Programma nākotnē

Šobrīd ir noslēdzies programmas “Unplugged” pilotēšanas posms skolās, un nākamajā darba posmā tiks apkopoti secinājumi, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas programmas mācību materiālu saturā. Paralēli tiek veikts arī pētījums par programmas efektivitāti. Pētījuma rezultāti būs zināmi 2022. gada noslēgumā. Veiksmīgs programmas īstenošanas rezultāts var kalpot kā pamats programmas plašākai īstenošanai Latvijā.

*Programmu “Unplugged” veido 12 nodarbības, kurās ir iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Savukārt skolēnu vecākiem bija iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskata pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tika attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt ar saviem bērniem un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam aktuālus jautājumus.

 

Programmas adaptēšana un pilotēšana tiek finansēta ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Programmas adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, veic SIA “Divi gani”.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē