Nosaka prasības sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punkta telpām

Šodien, 13.septembrī, valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām*, paredzot, kādām prasībām jāatbilst sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punkta telpām, ja pakalpojumu ietvaros tiek nodrošināta arī veselības aprūpe.

Sociālo pakalpojumu pieejamība katrā pašvaldībā ir atšķirīga - kādā ir pieejami tikai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, citās ir pieejams dienas aprūpes centrs, grupu mājas (dzīvokļa), savukārt, veselības aprūpes pakalpojumu būtība, piemēram, fizioterapeita konsultācija, ir vienāda neatkarīgi, kurā sociālā pakalpojumu sniedzēju veselības punktā tā tiek veikta. Līdz ar to arī noteiktajām prasībām būtu jābūt vienādām. Grozījumi MK noteikumos bija nepieciešami, jo līdz šim obligātās prasības veselības punktam ir bijušas noteiktas tikai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, bet nebija noteiktas prasības citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, dienas centriem.

Paredzēts, ka sociālā pakalpojuma sniedzēja veselības punktā ir jābūt telpām, lai nodrošinātu pacientu apskati un izmeklēšanu, ārstnieciskās procedūras un manipulācijas, ārstniecības personālam slēgtu vietu medicīnas ierīcēm un materiāliem, medicīnisko rehabilitāciju, ja šāds pakalpojums tiek nodrošināts, zāļu uzglabāšanu un sadali slēgtā telpā vai vietā.

Gadījumos, kad sociālais pakalpojums tiek sniegts ar izmitināšanu, sociālā pakalpojuma sniedzējam papildus jānodrošina telpu, lai nodrošinātu pacientu novērošanu neskaidras diagnozes gadījumā un izolāciju infekcijas slimības gadījumā, ja klients nav izvietots vienvietīgā istabā; medicīnas ierīces pacienta fizikālai izmeklēšanai, kā arī papildus telpa, ja tiek sniegtas papildu vairāku ārstu speciālistu konsultācijas vai nodrošinātas medicīniskās rehabilitācijas nodarbības.

Veselības ministrijas skatījumā skaidri definētas prasības sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktam ļaus vieglāk arī piesaistīt ārstniecības personas, jo reģistrējot veselības punktu atbilstoši prasībām tiktu nodrošināta telpu un aprīkojuma atbilstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, labāk tiktu sakārtota medicīniskā dokumentācija un ieviesta pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes ieteikumu ieviešana, kā arī nodrošināta epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana.

*Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē