Nosaka peldēšanās aizliegumu Liepājā un ierobežojumus Kurzemes piekrastē līdz Pāvilostai

Veselības inspekcija noteikusi peldēšanās aizliegumu visās Liepājas jūras peldvietās un iesaka nepeldēties Pāvilostas peldvietā, kā arī Kurzemes piekrastē, posmā no Liepājas līdz Pāvilostai.

Aizliegums un ierobežojumi tiks saglabāti līdz brīdim, kad tiks saņemti laboratorisko analīžu rezultāti par peldvietu ūdens mikrobioloģisko kvalitāti.

Inspekcija otrdien, 25.jūlijā veiks papildus mikrobioloģiskās analīzes gan Liepājas, arī Pāvilostas pludmalēs un informēs par tālākiem pasākumiem!

Veselības inspekcija peldēšanās aizliegumu un ierobežojumu noteikusi pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas,  svētdien, 23.jūlija vakarā, pēc kuras neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu jūrā vēl nav izdevies apturēt.  

 

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē