Nosaka apmaksas kārtību karā cietušo ukraiņu pārvešanai uz Latvijas slimnīcām

Šodien, 31.maijā, valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos*, nosakot apmaksas kārtību par Ukrainas pacientu medicīnisko transportēšanu no ārzemēm uz Latvijas slimnīcām un pārvešanai Latvijā no vienas slimnīcas uz citu.

Grozījumi veikti saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kas nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības Latvijā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijas iedzīvotājiem. Tostarp Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības Latvijā saņemt arī valsts apmaksātu ārstēšanu slimnīcās, taču būtisks jautājums ir karā cietušo cilvēku nogādāšanu Latvijā.

Lai ārstētos Latvijas lsimnīcās, karā cietušie ukraiņi pārsvarā tiks uzņemti no Latvijas robežas vai lidostas, taču atsevišķās situācijās (piemēram, saskaņā ar vienošanos starptautiskās palīdzības ietvaros) viņi uz Latviju var tikt medicīniski transportēti arī no ārvalsts ārstniecības iestādes. Šajā gadījumā slimnīcas nodrošinās pacientu medicīnisko transportēšanu uz Latviju, samaksu veicot atbilstoši faktiskajām izmaksām.

Karā cietušos ukraiņus uzņems Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca vai cita stacionārā ārstniecības iestāde atbilstoši pacienta veselības stāvoklim.  Saņemot medicīnisko palīdzību attiecīgajā stacionārā, pacients ārstēšanas turpināšanai var tikt pārvest uz citu stacionāro ārstniecības iestādi.

Aprēķināts, ka maksimālais nepieciešamais finansējums šādu pakalpojumu apmaksai līdz gada beigām ir 1 miljons eiro, kas tiks apmaksāts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

*Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē