No 1. aprīļa zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamās zāles, obligāti jāuzrāda atlikušie visu zāļu krājumi; šī informācija katru dienu tiek publiskota Zāļu reģistrā

Šodien spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību, kas nosaka no 1. aprīļa tām zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, pienākumu katru dienu Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) sniegt datus par atlikušajiem visu zāļu krājumiem. Informāciju par atlikušo zāļu krājumu daudzumu un konkrētām lieltirgotavām, kurās zāles ir pieejamas, Aģentūra automātiski atspoguļo Zāļu reģistrā tās tīmekļa vietnē. Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens norāda: “Lai mazinātu gadījumus, kad izrakstītās...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē