NMPD pastiprina aizsardzības pasākumus brigādēs un ārkārtas tālruņa 113 zvanu centrā

Ņemot vērā Covid-19 saslimstības iekšējo izplatību Latvijā, kasne vienmēr ļauj identificēt saslimšanas avotu un infekcijas izplatības ķēdi, kāarī saslimšanas gadījumu pieaugumu mediķu vidū, NMPD ir pastiprinājis pasākumusdienesta darbinieku aizsardzībai. To mērķis ir mazināt saslimšanas riskus dienestadarbinieku vidū un pasargāt arī pacientus no inficēšanās.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē