NMPD 8. un 9. septembrī organizē pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas semināru

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – Dienests)  aicina pieteikties divu dienu semināram, kas notiks 2023. gada 8. un 9. septembrī no plkst. 9:00 līdz 17:00 Duntes ielā 8 (konferenču zālē).

2023. gadā Dienests sadarbībā ar pirmās palīdzības pasniedzējiem (instruktora palīgiem un instruktoriem) atbilstoši aktuāliem zinātnes atzinumiem, ekspertu viedokļiem un Eiropas atdzīvināšanas vadlīnijām, kā arī ņemot vērā operatīvo Dienestu personālam uzdotos uzdevumus, sniedzot palīdzību cietušajiem patstāvīgi vai sadarbībā ar Dienestu pirms slimnīcas etapā, aktualizēja paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīnijas un algoritmus. Vadlīniju un algoritmu mērķis ir nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens, un citiem speciālistiem zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai un deleģēto uzdevumu izpildei.

Aicinām piedalīties pirmās palīdzības pasniedzējus, kuri vēlas pilnveidot iepriekš iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, t.sk., apgūt paplašinātās pirmās palīdzības praktisko manipulāciju apmācības algoritmus.

  • Semināru vadīs pirmās palīdzības pasniedzējs – instruktors Linda Ostrovska, pirmās palīdzības pasniedzējs – instruktors Edgars Sīmanis, pirmās palīdzības pasniedzējs – instruktors Varis Jansons un pirmās palīdzības pasniedzējs – instruktors Liāna Pļaviņa.
  • Plānotais dalībnieku skaits: 16 personas.
  • Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 17. jūlijs vai līdz piepildās 16 dalībnieku vietas.
  • Pieteikšanās semināram aizpildot un parakstot iesnieguma veidlapu.

Aizpildīto iesniegumu aicinām nosūtīt uz Dienesta e-pastu: nmpd@nmpd.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegt to personīgi klātienē Dienestā, nosūtīt pa pastu vai izmantojot portālu www.latvija.lv.

Dalības maksa par semināra apmeklējumu: 125,01 euro (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 411 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas cenrādis” 6.10.apakšpunkts).


Detalizētā informācija dalībniekiem par semināru tiks nosūtīta uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

Semināra dalībniekiem pēc sekmīgi nokārtota pārbaudījuma tik sagatavotas un nosūtītas apliecības elektroniskā formātā.


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: +371 25596940 vai +371 67337081

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē