Ministri ar “ēnām” diskutē par e-cigarešu izplatības mazināšanu

Veselības ministre Līga Meņģelsone un iekšlietu ministrs Māris Kučinskis šodien, 5. aprīlī, kopīgās tikšanās laikā, kurā piedalījās arī skolēni, kas ēno ministrus, sekojot līdzi amatpersonu ikdienai, diskutēja par elektronisko cigarešu izplatību un kā mazināt smēķēšanu bērnu un jauniešu vidū.

Ministri vēlējās uzzināt jauniešu domas par e-cigarešu lietošanu un iemesliem, kāpēc jaunieši smēķē un kas būtu jādara, lai to mazinātu.

Pēc jauniešu norādītā, smēķēšana Latvijā uz ielas ir ļoti redzama un uzkrītoša, un to sabiedrībā vajadzētu mazināt kopumā. Jaunieši atturīgi novērtēja kampaņu iedarbīgumu, minot, ka galvenā problēma ir atkarību izraisošo vielu pieejamība. Vairāki jaunieši norādīja, ka smēķēšanu daudzi uztver kā stresa noņemšanas līdzekli un būtisks būtu arī vecāku atbalsts un uzmanība.

Veselības un iekšlietu ministri atzina, ka jāpastiprina centieni un jāstrādā pie interešu izglītības pieejamības, jāmazina atkarīgo vielu pieejamība un jāpalielina sodi. Būtiski būtu skaidrot un izglītot jauniešu, kā smēķēšana un narkotikas ietekmē organismu, tajā skaitā smadzenes. Viens no virzieniem varētu būt akcīzes nodokļa paaugstināšana, jo cena varētu mazināt cigarešu pieejamību.

Esam ziņojuši, ka Saeimā turpinās “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma” (turpmāk – Tabakas likums) grozījumu izskatīšana, kuros paredzēts arī aizliegt laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus. Priekšlikuma mērķis ir atturēt no smēķēšanas un nikotīnu saturošu produktu lietošanas bērnus un jauniešus. Lietotāju vidū elektroniskās cigaretes visbiežāk tiek sauktas par “veipiem” vai “saltiem”. Termins “veipošana”  tiek lietots, lai mazinātu negatīvās asociācijas, kas saistītas ar terminu “smēķēšana”.  Tabakas likuma izpratnē, elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana arī ir smēķēšana un uz to attiecas ierobežojumi, kas tiek attiecināti uz tradicionālajiem tabakas izstrādājumiem. Veselības ministrija, izstrādājot smēķēšanas ierobežošanas politiku, seko līdzi Pasaules Veselības organizācijas veiktajiem izvērtējumiem un rekomendācijām, kā arī seko līdzi citu ES valstu praksei.

Kā zināms, 5. aprīlī visā Latvijā norisās karjeras izglītības pasākums skolēniem "Ēnu diena", kuru rīko izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia". "Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Savukārt darba devējiem tā ir iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

FOTOGALERIJA par Ēnu dienu Veselības ministrijā 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē