Liepājas oficiālajās peldvietās un Pāvilostā ūdens kvalitāte atbilst normai

Liepājas oficiālajās jūras peldvietās un Pāvilostas jūras peldvietā ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst normai, ūdens atbilst higiēnas prasībām un šajā vietās var droši peldēties!

Kā zināms, Veselības inspekcija ņēma peldūdens paraugus “Dienvidrietumu” peldvietā un peldvietā “Pie stadiona” Liepājas valstspilsētas oficiālajās peldvietās un Pāvilostas peldvietā Dienvidkurzemes novadā,  25. jūlijā, divas dienas pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas. Ūdens paraugu mikrobioloģisko rādītāju: fekālā piesārņojuma indikatoru zarnu nūjiņu (E.coli) un zarnu enterokoku laboratoriskos izmeklējumus tika veikti Pārtikas drošības,dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"
 Laboratorijā.

Pēc iegūtajiem peldvietu ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem no divām peldvietām Liepājā un vienas peldvietas Pāvilostā peldēties ir atļauts, testēšanas rezultātus skat. tabulā.

Novads/ Pilsēta

Peldvieta

Paraugu ņemšanas datums

E. coli

Enterokoki

Slēdziens

Liepāja

1.Dienvidrietumu peldvieta

25.07.2023

30

10

Peldēties atļauts

Liepāja

2.Pludmale pie stadiona

25.07.2023

<15

10

Peldēties atļauts

Dienvidkurzemes novads

3.Pāvilostas pludmale

25.07.2023

61

57

Peldēties atļauts

Ūdens paraugos laboratorijā tiek noteikti divi mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu nūjiņas (Escherichia coli jeb E.coli) un zarnu enterokoki, to koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai, kas var saturēt slimības izraisošās patogēnās baktērijas un vīrusus.

Peldvietu ūdens kvalitātes tūlītējas novērtēšanas  robežlielumi ir norādīti 28.11.2017. MK noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 8. pielikumā: Robežlielums rādītājam Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) ir 300 un rādītājam Escherichia coli (KVV/100 ml) robežlielums ir 1000.

Veicot operatīvo novērtējumu, tiek vērtēti mikrobioloģisko rādītāju robežlielumu pārsniegumi katrā individuālajā ūdens paraugā, lai pieņemtu lēmumu par peldēšanās aizliegšanu vai neieteikšanu peldēties. Peldvietas ūdens kvalitātes operatīva novērtēšana pamatojas uz eksperta slēdzienu par mikrobioloģiskā piesārņojuma lielumu un raksturu:

• peldēties nav ieteicams, ja E.coli skaits ir lielāks par 1000, bet nepārsniedz 3000 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 300, bet nepārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens;

• peldēties aizliegts, ja E.coli skaits ir lielāks par 3000 mikroorganismu šūnām 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens.

Kā jau tika ziņots, inspekcija  24. jūlijā noteica peldēšanās aizliegumu visās Liepājas jūras peldvietās un neieteica peldēties Pāvilostas peldvietā, kā arī Kurzemes piekrastē, posmā no Liepājas līdz Pāvilostai, pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas,  svētdien, 23.jūlija vakarā.

Kā zināms, Veselības inspekcija aktīvajā peldsezonā veic visu 59 oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu pastiprinātu uzraudzību. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem  Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu drošība”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

31. jūlijā un 1. augustā Veselības inspekcijas speciālisti veiks nākamo ūdens paraugu ņemšanu oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē