Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē

Lūgums izmantot e-pakalpojumus www.latvija.lv vai sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem zvanot vai rakstot uz e-pastu.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē