Lekcijas veselības aprūpes speciālistiem “Valproātu grūtniecības nepieļaušanas programma” (video) un informācija par valproātu recepšu izrakstīšanas nosacījumiem

Lai nodrošinātu iespēju padziļināti apgūt pasākumus, kas jāveic ārstam un farmaceitam valproātu saturošu zāļu teratogēniskuma un attīstības traucējumu riska novēršanai, un nepieļautu augļa ekspozīciju valproātam, ārstu profesionālās asociācijas, valproātu saturošu oriģinālzāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks “Sanofi-aventis Latvija” un Zāļu valsts aģentūra ir īstenojuši sadarbības projektu, kura rezultātā izveidots lekciju cikls par valproāta grūtniecības nepieļaušanas programmu (GNP).

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē