Latvija piedalīsies Eiropas genoma datu bāzes izveides projektā

Latvija piedalīsies Eiropas genoma datu bāzes izveides projektā, kura mērķis ir izveidot tehnisku infrastruktūru un pārvaldības mehānismus, kas nodrošinās nacionālo genoma* datu kolekciju drošu uzglabāšanu attiecīgajās valstīs un pārrobežu piekļuvi datiem. Latvijas dalību projektā otrdien, 8. novembrī, apstiprināja valdība.

Projekta koordinators ir Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorija, kas strādās kopā ar 22 Eiropas valstu  institūcijām, tai skaitā Veselības ministriju (VM) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Projekta īstenošana kopumā ilgs četrus gadus.

Eiropas Genoma datu bāzes izveides projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas deklarācijas “1+ miljons genomu deklarācija” ieviešanai, kurai, 2018.gadā pievienojās arī Latvija. Tās mērķis ir izveidot vismaz viena miljona Eiropas iedzīvotāju visa genoma datu bāzi un nodrošināt pieejamību ģenētiskajiem un saistītajiem veselības datiem, tai skaitā Eiropas valstu references genomu datiem,  drošā un aizsargātā veidā veselības aprūpes (profilakses, diagnostikas un ārstēšanas), pētniecības un inovāciju nolūkos. Paredzēts, ka pusi no viena miljona Eiropas iedzīvotāju visa genoma datu bāzes veidos reprezentatīva 500 000 Eiropas iedzīvotāju references genomu datu kopa, kuras izveide arī jau ir uzsākta.

Latvijas iedzīvotāju references genoma izveide tiek finansēta no ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros. Šajā projektā tiks nodrošināta 3500 Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana, ģenētiskā materiāla iegūšana un pilnu genomu sekvencēšana, radot pamatu Latvijas genoma references izveidei, kā arī nacionālā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra drošai datu uzglabāšanai, apstrādei un piekļuves nodrošināšanai, diagnostikai, veselības aprūpes inovāciju attīstīšanai, pētniecībai un tehnoloģiju attīstīšanai. Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide plānota Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes ietvaros.

Speciālisti skaidro, ka genomu datu bāze nodrošinās labāku diagnostiku un ārstēšanas rezultātus un palīdzēs cīņā ar dažādām slimībām, kā arī sniegs iespēju labāk sagatavoties iespējamām pandēmijām nākotnē. Iegūtie dati veidos zināšanu bāzi cīņai ar dažādām slimībām, lai uzlabotu dažādu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī ieviestu personalizētās medicīnas pieeju. Šādas datubāzes esamība ir priekšnosacījums vēža un reto slimību diagnostikā, kas balstīta uz nākošās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijām, un atbilstošā terapijas izvēlē.

Latvijas dalība Eiropas Genoma datu bāzes projektā tiks finansēta no EK un valsts budžeta līdzekļiem, kas veidos 213 000 eiro.

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir nacionāla biobanka, tā veido, uzglabā un apstrādā Latvijas iedzīvotāju veselības informācijas datus un bioloģisko materiālu kolekciju, kas kalpo pētnieciskiem, profilaktiskiem un ārstnieciskiem mērķiem. Datubāzē tiek iekļauti brīvprātīgi dalībnieki, kas ir vecāki par 18 gadiem.

*Genoms ir organisma pilnas ģenētiskās informācijas kopums

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē