Lai mazinātu riskus, COVID-19 analīzes bērnudārzu darbiniekiem un tālbraucējiem veiks arī bez simptomiem

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un mazinātuepidemioloģiskās drošības riskus, ar darba devēja norīkojumu COVID-19 analīzesveiks arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem un starptautiskutransporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem arī bez saslimšanas simptomiem.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē