Labota 2022. gada 19. aprīlī izplatītā vēstule veselības aprūpes speciālistam ar redzamām izmaiņām "Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu)"

1. Labota 2022. gada 19. aprīlī izplatītā Zāļu valsts aģentūrā saskaņotā BioNTech Manufacturing GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ar redzamām izmaiņām ''Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu). Eiropas reģistrācijas apliecības numuri EU/1/20/1528/002, EU/1/20/1528/003, EU/1/20/1528/004 and EU/1/20/1528/005'' 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē