Kontrolei tiek pakļauts primidons

Informējam, ka kontrolei tiek pakļauta viela primidons. Viela primidons uzskatāma par likuma “Par Kriminālikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikumā Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā iekļautās vielas fenobarbitāls struktūranalogu. Tādejādi, saskaņā ar “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums” (turpmāk – Narkotiku likums) 3. panta trešās daļas 5. punktu primidons pakļaujas kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā (bīstamās psihotropās...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē