Kontrolei tiek pakļauts nātrija tiopentāla sāls

Informējam, ka kontrolei tiek pakļauta viela tiopentāla nātrija sāls, kura ir kā zāļu aktīvā viela vairāku Latvijas zāļu reģistrā iekļauto zāļu sastāvā. Viela tiopentāla nātrija sāls uzskatāma par likuma “Par Kriminālikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikumā Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II sarakstā iekļautās vielas pentobarbitāls struktūranalogu. Tādejādi, saskaņā ar “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums” (turpmāk – Narkotiku likums) 3. panta 5. punktu tiopentāla nātrija sāls pakļaujas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē