Klīniskie pētījumi ar zālēm, kas ir ģenētiski modificēti organismi vai kas tos satur

Saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem uz klīniskajiem pētījumiem ar zālēm, kas ir ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) vai satur ĢMO, attiecas gan normatīvais regulējums par klīnisko izpēti – Ministru kabineta noteikumi Nr. 289 par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām (turpmāk – Noteikumi Nr. 289), gan normatīvais regulējums par ģenētiski modificētiem organismiem – Ministru kabineta noteikumi Nr. 457 par ĢMO apzinātu izplatīšanu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē