Jauns Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis; tas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī

Informējam, ka 2019. gada 10. decembrī ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk - Cenrādis), kas nosaka Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus, maksāšanas kārtību un atvieglojumus. Jaunais Cenrādis stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Tālāk norādīta būtiskākā Cenrādī iekļautā informācija. Vai saskaņā ar jauno Cenrādi par izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā vairs nebūs jāmaksā? Lai klientiem samazinātu izmaksas un atvieglotu veikto maksājumu administrēšanu, izmaksas par izmaiņu ekspertīzi zāļu reģistrācijas dokumentācijā ir...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē