Jaunos ģimenes ārstus reģionos un Rīgā aicina pieteikties kompensācijām

Ģimenes ārstus, kas sniegs iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības ministrija aicina pieteikties uz saņemt naudas kompensāciju, ko izmaksā no ES fondiem. Atbalsta izmaksa vērsta uz ģimenes ārstu piesaisti vietām, kur to trūkst, kā arī uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu. Finanšu atbalsts pieejams gan ģimenes ārstiem reģionos, gan ģimenes ārstiem Rīgā.

Jau ziņots, ka Veselības ministrija īsteno divus ES fondu projektus, kas vērsti uz ārstniecības personāla piesaisti valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai - Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, bet Rīgā Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai”.

Ģimenes ārsti ārpus Rīgas var saņemt kompensācijas: 1) par darbu reģionā, 2) par ģimenes locekļiem, 3) uzturēšanās izdevumiem. Ģimenes ārsta prakses nodošanas/pārņemšanas gadījumos papildus pieejams vēl viens kompensācijas veids. Nosacījumi paredz, ka uz atbalstu var pretendēt ģimenes ārsts:

  • ja darba vieta būs ārpus Rīgas (Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Pierīgā), un 2017. gada 24. martā ģimenes ārsts nav strādājis reģionā ar praksē reģistrētiem pacientiem;
  • ja pārņems ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta, un ja 2017. gada 24. martā jaunais ārsts nav strādājis ārpus Rīgas ar praksē reģistrētiem pacientiem; finanšu atbalstu saņem arī pensijas vecuma ģimenes ārsts par pieredzes, informācijas un specifisko zināšanu nodošanu jaunajam speciālistam;
  • ģimenes ārstiem jābūt sertificētiem specialitātē.

 

Nosacījumi paredz, ka ģimenes ārsti Rīgā var pretendēt uz finanšu atbalstu:

  • ja pensijas vecuma ģimenes ārsts nodod ģimenes ārsta praksi jaunajam ģimenes ārstam; kompensāciju saņem abi ārsti par pieredzes, informācijas un specifisko zināšanu nodošanu/pārņemšanu;
  • ģimenes ārstiem jābūt sertificētiem specialitātē.

Lai pieteiktos kompensācijai, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un pievienot darba līguma kopiju. Savukārt ģimenes ārsta prakses nodošanas/pārņemšanas gadījumos pieteikums jāaizpilda abiem ārstiem kopīgi un jāsaņem izziņa no Nacionālā veselības dienesta. Dokumenti jāiesniedz Veselības ministrijā.

Pieteikumus kompensācijas saņemšanai no ģimenes ārstiem par darbu reģionā plānots pieņemt līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz projektā pieejamā finansējuma apguvei, savukārt Rīgā līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz projektā pieejamā finansējuma apguvei. Jau vēstīts, ka projekts par ārstu piesaisti darba vietām reģionos tika sākts 2017. gada decembrī, savukārt projekts Rīgā sākts 2021. gada martā.

Informācija par brīvajām prakses vietām atrodama šeit "Brīvās prakses vietas".

Nosacījumi,  kompensācijas apmērs un pieteikumu veidlapas pieejamas projektu mājas lapā: talakziglitiba.lv. Kontaktinformācija jautājumiem: 60003345, 67876077.

Informāciju sagatavoja VM Ārstniecības personu piesaistes darbam reģioniem projekta nodaļa

 

 

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē